XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, HD Mua Đồ Shop Có Chỉ Số VIP

• lượt xem: 66
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 02:45

Dau tien mọi người can 1 mon do rac gjong vs do ma minh muon mua. Sau do mọi người
vao shop > mua > nhap so luog > 1. Xog. Nhu z sau khj mua do cua mọi người se
co 1 trong 2 chj so la vjp (hp,mp), chj so con laj se hoj thap. Hoac
truong hop thu 2 mọi người se co 2 cso bang nhau va kha cao. Chuc mọi người test
thanh cong
Nguồn: boyhungln