Snack's 1967

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Cách Làm NVHN Của 1 Gamer

• lượt xem: 66
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 01:15

Như mọi người biết thì khi chúng ta dùng pb hack thj team fix nv phu tuyến. Khi ta nhận nv hàng ngày thì mọi người di làm nv. Nếu ra map co 2 loaj quáì (vd: như quái levo63 và quái levo64 ) thj mọi người đánh quái levo63 chết 1 con va quái levo64 chết 1 con. mọi người để ý xem chữ "hoàn thành" xuất hiện khi giết quái nào thì nv đang la tiêu diệt quái đấy. mọi người đánh tầm 20 con rùi về hoàn thành nv nếu chưa hoàn thành thi ra đánh tip 1 con rùi về hoàn thành nv.
Nguồn: Xataradi