Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Nguyên Liệu Chế Set Bạc Chicky trong Army

• lượt xem: 109
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 17:15

1 số máy s4
như C1-01, 3110 Classic,...khi chơi Game Mobiarmy sẽ k thấy hết màn hình và khi muốn chế đồ sẽ không đọc được nguyên liệu
sau đây là nguyên liệu sét bạc 1 ck:
*Súng 50B, 50levo, 2lam ngọc 4, 1súng gà2
*Nón 20S, 30B, 30levo, 2thạch anh tím 4, 1nón gà2
*Áo 50S, 50levo, 2lam ngọc 4, 1 áo gà 2
*Cánh 30S, 50B, 20levo, 2lam ngọc 4, 1 cánh gà 2
*Giày 50B, 50levo, 2hồng ngọc 4, 1 giày gà 2
ai thấy có ích like giúp mình