Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Mã Căn Góc Tất Cả NV Trong Army2 v5 Chuẩn 99%

• lượt xem: 92
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 16:45

Bảng Mã để cài đặt Mã Phím
-Mã cài đặtcHótất Cả các nhân vật v4, v5
-Chicky: 1.0, 2.05, 0.3
-Tazan: 1.0, 2.1, 0.0
-Rocket: 1.5, 2.0, 0.69
-Aka (miss6): 1.0, 2.0, 2.0
-Apache: 2.0, 2.0, 1.0
-Magenta: 1.0, 2.15, 0.4
-Gunner: 2.345678, 2.55, 2.75 (hoặc 1.05, 1.1, 0.80051)
-Granos: 4.45, 5.1, 1.3
- Cái cuối cùng giữ nguyên 30 nhé Tất cả đều chính xác 90% trở lên