Disneyland 1972 Love the old s

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong bản Ninja v9

• lượt xem: 70
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 02:45

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng các chức năng của bản mod v5.v5.5 một cách dễ dàng và chi chi tiết nhất
-chức chức năng đánh chuyển vị vị trí
+B1: các bạn tìm chỗ chỗ đứng cho nhân nhân vật của mình để đánh được nhiều quái nhất, tại chỗ đã chọn chát af
Khuyên bạn nên chọn những chỗ nào có quái 3 or 4 ccon quái đứng gần nhau nhất. Bằng phẳng không có quái lan lên để giảm giảm thiểu bốc khói (chết liên liên hoàn)
+Có thể thêm vô số chỗ chỗ đứng nhân nhân vật sẽ đánh hết quái ở vị trí này sẽ bay sang vị vị trí khác theo một vòng tròn.
+B2:Sau khi bạn đã thêm đủ chỗ chỗ đứng đánh thì bạn chát atg để bắt đầu đánh chuyển vị trí
Để rest lại ds vị trí bạn chát rg
-chức năng đánh chuyển khu
+B1: Tìm vị trí đứng để đánh
Lưu ý: đứng gần cột chuyển khu
+B2: bạn chát mv để giới hạn khu.
+B3: Bạn chát at để bắt đầu đánh chuyển khu vực.
-chức năng dịch dịch chuyển quái
* chức năng này có 2 tác dụng
Tác dụng 1: dịch chuyển quái.
+B1 đứng ở vị trí cần quái ảo đứng chát mq
+B2 chỉ vào con quái cần di chuyển chát ag thế là con quái bạn vừa chát bay đến vị trí mà bạn chát mq ở B1 có có thể chuyển vô số quái
~ để tắt chức năng này và rest lại vị trí quái bạn chát mq rồi rest lại khu là được
Tác dụng 2 thay thế cho chức năng ẩn quái ở bản v5.5(chức năng ẩn quái ở bản v5.5 bị lỗi)
+B1:Bạn chỉ vào 1 nhân nhân vật bất kì chát mq
+B2:Chỉ vào con quái cần ẩn chátag để ẩn. Con quái bị ẩn sẽ được ẩn vĩnh viễn dù có có người đánh or rest khu,map,nick.
~ để tắt chức năng này và rest lại vị trí quái bạn chát mq rồi rest lại khu là được .
-chức năng hồi sinh xa
+B1: chỉ vào người cần hồi sinh chát ad có thể thêm vô số mục tiêu hồi sinh
+B2: chát ahs để bật hs
~ Để rest ds hồi sinh chát rhs

Loading.......
Tạm đến đây sẽ cập cập nhật thêm
Nguồn: kingGame ninjaschool