The Soda Pop

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Hướng dẫn lấy ID Facebook mới

• lượt xem: 72
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 00:00

Một cái tên định danh Facebook rõ ràng, ngắn gọn sẽ giúp cho người khác tìm thấy bạn dễ hơn và bạn cũng có thể thuận tiện đăng nhập hơn.

Tên Facebook của bạn được dùng để giao lưu với bạn bè, nhưng tên định danh (ID) cũng rất quan trọng vì nó giúp cho địa chỉ trang Facebook cá nhân của bạn trở nên ngắn gọn hơn, từ đó người khác sẽ tìm thấy bạn dễ hơn. Lúc đó, địa chỉ trang Facebook cá nhân của bạn sẽ có dạng facebook.com/ID.

Hơn nữa bạn cũng có thể dùng ID dễ nhớ để đăng nhập thay vì chỉ dùng e-mail hoặc số điện thoại. Ban đầu khi mới lập tài khoản, bạn đặt ngay ID Facebook mới và hãy lưu ý rằng phải chọn kỹ càng vì bạn chỉ được sửa ID này một lần trong đời.

Hướng dẫn cách lấy ID Facebook của mình

Bước 1: Ngoài giao diện chính tài khoản Facebook của bạn, hãy bấm dấu nhỏ trên góc phải rồi chọn Cài đặt.

Hướng dẫn cách lấy ID Facebook của mình: Ngoài giao diện chính tài khoản Facebook của bạn, hãy bấm dấu nhỏ trên góc phải rồi chọn “Cài đặt” (mũi tên).

Bước 2: Bấm đường dẫn Chỉnh sửa trong mục Tên người dùng.

Hướng dẫn cách lấy ID Facebook của mình: Bấm đường dẫn “Chỉnh sửa” (mũi tên) trong mục “Tên người dùng”.

Bước 3: Nhập ID mà bạn muốn vào khung rồi bấm Lưu thay đổi. Hãy lưu ý rằng ID là bao gồm các chữ cái từ a đến z, chữ hoa chữ thường như nhau, các số từ 0 đến 9, và thêm dấu chấm.

Hướng dẫn cách lấy ID Facebook của mình: Nhập ID mà bạn muốn vào khung rồi bấm “Lưu thay đổi” (mũi tên).

Sau khi lấy ID Facebook mới, địa chỉ trang Facebook cá nhân của bạn có thể được truy cập dưới dạng facebook.com/ID. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng ID Facebook thay cho e-mail hoặc số điện thoại.

Hướng dẫn cách lấy ID Facebook của mình: Sau khi lấy ID Facebook mới, bạn có thể đăng nhập bằng ID Facebook (khung đỏ) thay cho e-mail hoặc số điện thoại.

Hướng dẫn cách lấy ID Facebook của mình: Địa chỉ trang Facebook cá nhân của bạn có thể được truy cập dưới dạng facebook.com/ID.