Ring ring

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Cách UP HP Hiệu Quả Trong Army2

• lượt xem: 92
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 17:01

Chắc rất nkiều người pít rùi nhưg mình vẫn chia sẻ bởi những người mới chơi chưa pít. . . . .mún úp nhanh pạn nên dùng pản x2 .hoặc có 2 đjện thoại . . . . .mình tkì dùng c2 01 nên xàj đc x2 úp rất nhah.cáck úp là úp theo kiểu úp bay máp 6 sinh tử { níck phụ xuống 1 trog 2 ô đất pên dưới xongg bay lên trên đít ở giữa kủa ô đất trên .dùng níck ckính xuống pem rơi níck phụ} . . . .káck này là úp nhah nhất rùj .nhah hơn đj pos rất nkiều. . .mún nhah tkì njck phụ phải nkiều hp. . . .mình có níck phụ 2k hp thuj mà úp nhah lém . . .50ván lạj đc 100k hp . . .rùi . . .mà úp 50ván tkì mất có 30p. . . . .pạn nào chăm úp 1 ngày 1tr là truyện nhỏ như k0n thỏ
-Nhok_Tap_Yeu_X-