XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Các Cách Gấp Máy Bay Giấy Cực Hay

• lượt xem: 133
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 17:15

Bạn đã biết gấp bao nhiêu kiểu máy bay (tàu bay) giấy rồi? Cùng xem các cách gấp máy bay giấy dưới đây xem chắc hẵn còn rất nhiều kiểu máy bay giấy độc đáo bạn chưa biết đến và cũng chưa biết gấp đấy.

1/ Cách gấp máy bay giấy kiểu tàu lượn.

2/ Gấp máy bay giấy kiểu truyền thống căn bản.

3/ Cách gấp tàu bay giấy kiểu máy bay lình nhảy dù.

4/ Cách gấp máy bay kiểu máy bay do thám.

5/ Gấp tàu bay kiểu đội bay Delta.

6/ Cách gấp máy bay giấy kiểu tàu con thoi.

7/ Cách xếp tàu bay giấy kiểu Gomez.

8/ Gấp máy bay giấy kiểu chắc chắn.

9/ Gấp máy bay giấy kiểu mắt diều hâu hay còn gọi là kiểu chim én.

10/ Kiểu xếp máy bay 3 lớp cánh.

11/ Gấp máy bay kiểu máy bay tiêm kích.

12/ Gấp máy bay giấy kiểu Nicky Bé Nhỏ.
Với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay người ta cũng đã đưa máy bay giấy len tầm cao mới.