XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Troll các thánh đang nâng cấp ở khu mua sắm

• lượt xem: 68
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 14:11

Hướng dẫn mọi người troll các you nào đang nâng cấp.
+ B1 : vào k.m.s
+ B2 : chọn 1 em nào xinh xinh
+ B3 : Click, giao dịch chọn đánh thì cmn nó đang mua kc hoặc bán nhb, hay nc thì tự nhiên exit ra lun! Nó phải click vào tkh đễ thực hiện lại thao tác.:ha
Nguồn: Zic