Polly po-cket

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Thủ Thuật Giúp Mua KXC Nhanh Hơn

• lượt xem: 68
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 14:35

Cái này cho ai chua bit thoi nha, ai bit roi thì thoi.
- Truoc tiên cac ban phai có pb auto jewn và nhap so luong của xtvn.uiwap.com
-B1: cac bn vào khu mua sam, bat auto, toc do mobile, mua kcx xu.
-B2: giao dich vs NPC kiem hoang, mua ban da, mua kcx xu, nhap so luong 99999(5 so nha), se mua được ngay.
___ Cái này mình tìm ra là nho cái tt ban nhb cua nguoi truoc thoi.
Chuc m.n thanh cong.
Nguồn: baophuc01673838955@gmail.com