XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Thủ Thuật đập cách vệ thần màu nhiệm

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:09

Mình sẽ hướng dẫn các bạn đập cách vệ thần màu nhiệm (5-6) Các bạn đi ngủ để báo thức tầm 4h30 dậy vào mua kim kương và ngọc huyên bí (mua tầm đập 6 phát)rồi để đến sáng khi bảo trì xong vào đập 3 phát đầu mỗi phát cách tầm 5s còn 3 phát sau đập liên tiếp(Chú ý:các bạn phải bỏ hết đồ vào rương nhà tỉ lệ sẽ cao hơn) nếu thành công đừng quên công cua mềnh nhé cho mềnh like nhé.hjhj
-Long Tranvan-xtvn.uiwap.com-