XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Thủ Thuật Đào Lọ Rỗng Bá Đạo

• lượt xem: 71
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:20

Trước tiên anh em vào trước cổng nông trại đổi cà rốt và cho
thỏ ăn ngay trước farm
khi mở hộp quà mọi người gắng tích tầm 5 cuốc
Công đoạn đào này ms quan trọng nèk.
mọi người đứng yên 1 chổ góc phải của màn hình sao cho không trỏ vào đk
thằng cụi..
mọi người bắt đầu đào phát thứ nhất nếu trượt thì đứng im đào chổ đó
nếu mà đk tkì anh em ấn nhẹ 1 phát cho nv Game Avatar nhúc nhích
sang bên trái đào típ 100% là sẻ đào đk lọ rổng
cứ như thế mọi người cứ đào 1 phát nhích sang bên trái rùi đào phát nửa
đả test trên 4 nick và đk cả 4 7cuốc đk 6lọ rổng
nguồn.
Ingame:sieusaoGame Avatar3
fb.hocsinh.noiloan1