Polly po-cket

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Avatar] Mã auto up Ngọc huyền bí đây

• lượt xem: 121
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 15:15

B1. Nhập mã auto này vào
-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-5:0,-1:0,-5:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-5:0,-4:0,-5:0,-1:0,
( thêm 3:0 với 5:0 6 lần nữa.) -5 chú ý: nhập vào cả 2 nick. Khoảng cách 0 mili nha. Nếu k được xin chú ý ở dấu "," và dấu "-" nha.