Old school Swatch Watches

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Con Số Để Có 700 Điểm Cho Dân Nghèo

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:54

Nghèo vẫn cày sự kiện vèo vèo... mình thấy sk củng nản vì mới chơi được 5day.mà Tính lại có item cũng dễ mà.
Hiện tại thì mọi nq cũng biết 700 điễm tkì lá dong hết 1400000xu r. Đậu 1 cây hoa hồng 2h/1 đậu cây full s.s
Cày xu bằng pb kcx tự bõ nhb. Mình kiếm trong 12h/1day 100-120k xu
Mình có 8 ô đất. Trồng hoa hồng 88 dụ là 704 đậu = 176h

Tóm : có 1400000xu 14/day = up kcx - 8 ô đất và 176h = 700 đậu => 1 item

Chăm chỉ xíu là có item chơi sau tết r
Cảm ơn kanzid xtvn.uiwap.com