Old school Swatch Watches

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Cách Bán NHB Kiếm Xu Nhanh

• lượt xem: 74
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 14:24

mọi người up kc 1 ngày up tkì khoản 100-150k xu pkảj k? Đó là phần kcx nka....còn nhb thì tronq lúc up cũq ra nkìu lắm nkưq có nkìu ngườj lạj bỏ @_@!
Nếu up lấy kcx mà bỏ nhb tkì pkí lắm...
- VD: 1 ngày các mọi người up đc khoản 20vjên kcx và 20vjên nhb.......nếu các bạn chỉ bán kcx nhb các mọi người bỏ tkì 1 ngày mọi người chỉ đc 19k tkôj ít lắm.
Còn bán lun 20vjên nhb tkì sẻ đc 90k....90+19= 109k xu/ngày.
1. mọi người nên có pc(máy tính) hoặc đjện thoạj(nhưq pkảj là HĐH andriod nka,còn java tkì k đc đâu)...Và quan trọg là pkảj có wjfj hoặc đêcom3G nkưq pkảj mạnh mớj đc....
2.mọi người pkảj co pk avt nkập số lượq, và gjờ bán thì 6h-11h trưa 15h-18h....tp tri kỷ, djệu kì,hoà bình,mộq mơ..còn tp hoàn mỹ tkì mọi người đừq mơ mà bán đc vjên nào......
3. mọi người kjếm đủ nhb và khu mua sắm,kjếm khu nào ít ngườj mà vào.. Các mọi người vào auto jewel => tốc độ mobile => bán N.H.B xong gjao dịch vs TKH bán nhb nkập số lượq: 66666...77777...,88888,nên nkập đủ 5 số tkôj.còn máy tính tkì nhập 6 số:986755....892238............nên nkớ tuỳ tkeo Gam của từq máy nếu máy đơ tkì gjảm xuốq 22222...11111....tuỳ theo...còn máy tính tkì k bao gjờ đơ......nên nkớ đừq ham lam quá sẻ dễ hư máy nếu để máy làm vjệc 24/24 đấy..
Ckúc mọi người ckơj vuj vẻ...
Nguồn: phamhientai66