Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Army2 Thủ thuật hack lag bằng item trái phá by mrcuongdaik

• lượt xem: 66
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 13:15

Vao thag van de lun:
dau tien dung item trai pha bem len dau go c 89 quay sang phai. Tiep theo dung item di chuyen x2 di lai vung dat do . Di cham cham luc nao no giat ve vi tri ban dau la doi thu lag luon. mọi người test thay cho y kien nhe . Nguyen nhan lag được la do vien trai pha roi va o dau ta nen không thu t xuog da t nen va y no bi lag cai gai vung dat day.
Nguồn: Mem xtvn.uiwap.com