Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Army2, Thủ Thuật Ăn Boss Map 1 Bởi 2 TZ Cùi

• lượt xem: 99
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 18:30

- Chuẩn bị 1 PB ghép x2 GDL MAX hoặc dual, 2 nic có 2 tz mặc đồ cùi full ngọc 5 hp 2k trở lên.
- Vào phòng chọn item + 50% HP, duy chuyễn x2
- Vào map mọi người đi thẵng vào vùng đất xanh ý, vừa đi vừa phá rào cảng.
- Khi đả đi đến rồi mọi người đứng lên vùng đất xanh đó và pem cứ 2turn thì sẽ nỗi lửa lên và pow tẹt ra tẹt xích khi nào win thôi!.
Cảm ơn SOC2K xtvn.uiwap.com