pacman, rainbows, and roller s

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Army2, 1 Số Kinh Nghiêm Nhỏ Bắn Chicky

• lượt xem: 230
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 18:30

* Cần 1 Phiên Bản v8 All 360 Độ của xtvn.uiwap.com
* Ví dụ thực tế : Mình pem ở map T-rex góc 18 Lực 23 nhé sau các bạn tìm chỗ đứng gió to nhỏ pem lực 23 đều trúng okê xog .
- anh em cài lực 230 bắn xong Vạch dưới chỉnh 23 và bắn , sau khi bắn xong mọi người cài lại lực 230 và đợi tunr khác gần đến tunr mọi người ấn giữ phím giữa(phím bắn) cho đến khi có lực pem mong muốn mọi người thẩ ra và pem, tunr này qua tunr khác cứ thế nhé. 1tunr của mình pem hết 3-5s
Nguồn: boythichgirl