Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army] Ai đang sở hữu nhân vật Chicky thì vào

• lượt xem: 68
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 14:45

Game Mobiarmy2 và 1 đều đc Nói chung thì nó cũng dễ thui , nhưng nói không thì không biết mọi người làm đc không. Vào thẳng vấn đề nha. Trước tiên cần 1 pb căn góc chicky. Tốc độ chậm cỡ speed 75. gêm vina chấm u ét Cho dễ pem ý mà. Cách pemnha. Khỏag cách Với một màn hình từ phải qua trái gió 0 chỉnh góc 45 pem lực gà tầm 10 (coi như trong pb v5 có 30 lực nha) lực trứng pem phun , gjó thổi ngựơc thì cứ 2 mức gió xg 1 góc. Còn gió xuôi thì cũng như trên nhưng lên 1 góc. Còn đối thủ xa hơn tầm 1 góc sc của gun thì pem góc 40 vàtăng thêm 2 lực gà , lực trứng phun. Và cứ như thế.Xa Thêm 1 góc gun nữa thì lại xg 5góc là góc35 và thêm 2 lực gà lực trứng phun. Còn vs trường hợp đứng ởgiữa nửa góc gun thì xg 3 góc thui và pem thêm 1 lựcgà . Còn pem từ trái qua phải cũng tươngtự như pên phải qua trái nhưng góc khác thui. Nghiã là 1 màn hình pem góc 40 và pem lực11 hơn pên kia 1 lực nha. Còn đâu tươg tự như pên kia. Vs vị trí gần đối thủ thìcứ 10 góc của mộtgóc gun. Vd mình cách đối thủ 1 góc gun từ phải qua trái pem góc 80 lực gà 8 lực trứng luôn luôn pem phun nha. Và cứ thế tăng 10 góc của 1 góc sc gunvà 20góc thì tăng 1 lực cho đến góc45 thì tính khác. Vs pem từ trái qua phải thì góc 75 nha và giống hệt pên kia. Jó ngựơc cũng hạ 3 góc. Jó xuôi thj tăng 3 góc. Thôi mỏi tay quá cứ tập đi nhé có j pm