Snack's 1967

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army 2] Mã cài đặt cho TẤT CẢ các nhân vật v4, v5

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 15:15

Chicky: 1.0, 2.05, 0.3
Tazan: 1.0, 2.1, 0.0
Rocket: 1.5, 2.0, 0.69
Aka (miss6): 1.0, 2.0, 2.0
Apache: 2.0, 2.0, 1.0
Magenta: 1.0, 2.15, 0.4
Gunner: 2.345678, 2.55, 2.75 (hoặc 1.05, 1.1, 0.80051)
Granos: 4.45, 5.1, 1.3
Cái cuối cùng giữ nguyên 30 nhé Tất cả đều chính xác 90% trở lên