Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army 2] Hướng dẫn hack lag bằng Chicky và Apache

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 14:30

Tải pb v5 về cài đặt 3 cái đầu 0 cuối là 1 Ok
HD:Háck Lag bằng Nv Chicky.
Bắt đầu vào trận mọi người dùng x2 đục góc -45 (đục 1 lỗ nhé) rồi.turn 2 đi đến chỗ vừa đục đi qua trái rồi qua phải sau đó bém đối thủ vẫn chưa lag nhưng đến turn mình thì đối thủ lag đên sáng mai.
Háck bằng Nv Apache.
Đục -45 từ phải qua trái rồi turn 2 đi tới map thứ 1 rồi quay lại qua bên phải map rồi quay lại bỏ lượt là Ok.