XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army 2] Hướng Dẫn cài đặt siêu cao granos ko cần ngưng gió v5

• lượt xem: 70
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 14:15

Đối với gió bình thưong (gió thổi ngang và từ gió 20 trở lên) thi cài:
4.45
5.1
1.3.
Đối với gió thổi từ 20 trở xuống thì cai:
4.45
5.1
0.8 cóngỉachỉsửa1.3thàh0..
Đối với gói đẩy xuốg (gió thổi lêch) thì cài:
4.45
5.1
1.2 (có ngĩa chỉ sửa 1.3 thành 1.2...
mọi người cứ tét đi...đảm bảo trăm fát trăm trúng