Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Thủ thuật tăng Lerver trong Xứ sở thần thoại

• lượt xem: 94
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 14:45

Thủ thuật nhonho giúp tăng levo nhanh hơn trong làm nhiệm vụ game xứ sở thần thoại
thường thì các members có nhiều câu hỏi là khó up lever up bài viết vì gần như không có sự chênh lệch với cây time ngắn và time dài. khó mà vượt và được những member up game đầu tiên
vào thẳng vấn đề nha. thường thì bạn làm nhiệm vụ mà không để ý. những game xstt thì càng lever cao thì nhiệm vụ sẽ càng nhiều kinh nghiệm. bạn hãy cày lever rồi đến gần cuối ngày thời điểm mà lever chính gần như max trong ngày đó rồi bắt đầu làm nhiệm vụ sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn đó.
nguồn: beautifulboys2 bài viết1 game xstt