Pair of Vintage Old School Fru

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Share Code Smile Trên Facebook Đây

• lượt xem: 74
• Ngày đăng: 2015-11-03 - 21:00

[[332936966718584">"> – Hello Kitty
[[326134990738733">"> – Pikachu
[[297354436976262">"> – Santa Claus
[[269153023141273">"> – Poring
[[252497564817075">"> – Kerokeroppi
[[250128751720149">"> – Domo Kun
[[249199828481201">"> – khôngnata Izumi
[[236147243124900">"> – Pokeball
[[224502284290679">"> – Nobita
[[223328504409723">"> – Gintoki Sakata
[[196431117116365">"> – Shin chan
[[157680577671754">"> – Angry Bird
[[155393057897143">"> – Dormọi ngườimon
[[144685078974802">"> – Mojackhông
[[138529122927104">"> – Pedo Bear
.

Troll face: [[171108522930776">">
Me Gusta: [[211782832186415">">
ARE YOU FUCKING KIDDING ME: [[143220739082110">">
Not bad Obama: [[169919399735055">">
Mother of God: [[142670085793927">">
Cereal Guy: [[170815706323196">">
LOL Face: [[168456309878025">">
NO Guy: [[167359756658519">">
Derp: [[224812970902314">">
Derpina: [[192644604154319">">
Forever Alone: [[177903015598419">">
It’s Okay!: [[148578318584679">">
ALL the y: [[219611504753863">">
Impossibruh: [[305710872791586">">
Rage Face: [[145768898802324">">
Watch out, badass: [[309795212383816">">
Poker face: [[129627277060203">">
Justin Bieber: [[67253243887">">
Lady GaGa: [[ladygaga">">
Eminem: [[eminem">">
Mark Zuckerberg: [[zuck">">
POKER FACE: [[129627277060203">">
CHALLENGE ACCEPTED: [[100002727365206">">
Dislike Icon: [[139407806171115">">
Like Icon: [[333181686710881">">
Inverted Like Icon: [[180601488705317">">

[[xated">"> = (xat)
[[xatpray">"> = (pray)
[[xatredface">"> = (redface)
[[xatmaniac">"> = (maniac)
[[xatsmirk">"> = (smirk)
[[xatshock">"> = (shock)
[[xatmad">"> = (mad)
[[xatxd">"> = (xd)
[[xatcrying">"> = (crying)
[[xatwary">"> = (wary)

cuối cùng là các bảng chữ cái mọi người test nào
[[107015582669715">"> = A
[[116067591741123">"> = B
[[115602405121532">"> = C
[[112542438763744">"> = D
[[115430438474268">"> = E
[[109225112442557">"> = F
[[111532845537326">"> = G
[[111356865552629">"> = H
[[109294689102123">"> = I
[[115636698451811">"> = J
[[116651741681944">"> = K
[[115807951764667">"> = L
[[106596672714242">"> = M
[[108634132504932">"> = N
[[116564658357124">"> = O
[[111669128857397">"> = P
[[107061805996548">"> = Q
[[106699962703083">"> = R
[[115927268419031">"> = S
[[112669162092780">"> = T
[[108983579135532">"> = U
[[107023745999320">"> = V
[[106678406038354">"> = W
[[116740548336581">"> = X
[[112416755444217">"> = Y