Disneyland 1972 Love the old s

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

NLCG, Bảng Giá Mở Rộng Chuồng Trại

• lượt xem: 119
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 18:45

Dưới đây là bảng giá mở rộng chuồng trại-ngôi làng của gió.
Có 4 con miển phí cho người chơi
Chuồng 5 con 312.500 gold
Chuồng 6 con 625.000 gold
Chuồng 7 con 937.500 gold
Chuồng 8 con 1.250.000 gold
Chuồng 9 con 1.562.500 gold
Chuồng 10 con 188 dina
Chuồng 11 con 219 dina
Chuồng 12 con 250 dina
Chuồng 13 con 281 dina
Chuồng 14 con 313 dina
Chuồng 15 con 344 dina
Chuồng 16 con 375 dina
Chuồng 17 con 406 dina
Chuồng 18 con 438 dina
Chuồng 19 con 469 dina
Chuồng 20 con 500 dina.
20 con max chuồng.
Nguồn: ongbasongoku