Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật Vĩnh Biệt Với Chết Xa

• lượt xem: 82
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 02:15

ngắn gọn.
b1. nick chính: đứng ở vị trí up chat mv để mở menu vip, xong cài hp trốn quái thành hp hiện tại của bạn - 1 . vd hp mình là 1000 thì cài là 999.
b2. chat Add + Bv để kích hoạt chức năng trốn quái.
b3. nick wat buff: giữ phím chuyển mục tiêu rồi cố định mục tiêu là acc chính.
b4. chat Ad + Ahs
b5. chọn tầm đánh, tầm nhặt, ... thêm gì nưã thì tuỳ mn tkôi.
p/s:nick wat buff bắt buộc dùng v8.9 của xtvn.uiwap.com
Nguồn: Joker9x