Duck hunt

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật Ép Rương Ra Yên Cho Lv >= 65

• lượt xem: 90
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:15

Thủ thuât nay dành cho ai trên 65 nhá
đầu tiên mọi người đi chiến trường kẹo thua hay thắng cũng đươc rương keo nhé
cóp khoảng 4,5rương rồi tách mp hay hp kái gì cũng đươc miễn phun rương
bước cuối mọi người cứ từ mà mở rương thôi(có rương rỗng nhé)
có rương 100k nhé
-Boy_2001-xtvn.uiwap.com-