Old school Swatch Watches

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật Đập VK +7, +8 Khá Hên

• lượt xem: 121
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 03:00

-vao van de
huong dan ace dap trang bi len 8 >mik cho vd can dap cai quan len 8 thi mọi người chuan bi da du 45% + bh (tùy) tiep mọi người tìm 1 mon trang bi rác de moi .tìm da 2-3-4 nang cap cai trag bi rac đó lên 1 roi tach lay đá 1(khoang 10v dá1)xong bắt đầu mồi ,mọi người cho cai đồ rác 0 nang len 1 cho thanh cong nhe ,sau đó cho 1 vien đá 1 vo dập cho zịt (đập =đá 1 cho đến khi len 2) khi nó len 2 mọi người ấn chọn cái wần 7 wa nang cap ngay để đá đủ % là lên
đây chỉ là thu thuat rieng cua mik(len hay không tuy vao cac ban)
mọi người like ung hộ


Nguồn: vankhoe667