Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật Đập Đồ Từ +5 Lên +10 Phần 2

• lượt xem: 62
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:16

ở tóp trươc mình đa noi loai da cho anh em biết và lý do hôm nay bài tiếp theo này la do mìh quên cách chỉ anh em cach nhử biet dau may mắn phat lên lun.
anh em da doc o bài viết truoc sét trái và phải nên bai viet nay không can giai thich.vô van đề:
anh em dap set trai hoac phải mon j thi mọi người phai co mot y hệt ví dụ dap áo 9 thi phai r co ao +0 dap nhẫn 10 thi phải co nhan +0.tip theo mọi người lam j ke mọi người .mọi người kim vai vin da j ke mọi người.mọi người dap do gác len 1 tach ra lay da 1 xog lai dap 1 va tach ra lam nhu the de lay da 1 nhử.xog đã có da1( so luog phai nhieu nge) xog mọi người dap do gác len 2 xog tip theo luyen da.cho 2v1.neu len 2 lan tuc la được 2v2 la bo 2v2 zo luyen neu len 3 qua dap do qua bo theo theo loai da mih huog dẫn tu cao den thap.neu luyen lan dau len ma lan sau xit thi tat zo lai luyen da.neu phat dau xit thi mọi người chu y xem xit lan mấy va den lan mấy len vi du : lan 1 xit lan 2 xit lan 3 len tuc la 2 lan dau xit lan 3 len va mọi người tat qua luyen đồ mọi người bỏ do gac vs da1 zo dap xit 2phat phat 3 bo do zo dap neu 2 lan dau co 1 lần len thi tat zo lai nag cap.ok nhá.
" skillfall " sever " shuriken "
nguồn : Tủy Giàu Có