Teya Salat

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Mã AutoClick Làm Bánh Mới Nhất

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 03:15

Làm 4 loại bánh thường.
5:0,-5:0,-5:0,-5:1,-5:1,-4:1,-5:1,-5:2,-5:2,-4:2,-4:2,-5:2,-5:3,-5:3,-3:3,-5:3
Làm hộp bánh thường.
Thêm -5:4,-4:4,-5:4,-5:4
Làm hộp bánh thượng hạng.
Thêm -5:4,-4:4,-5:4,-4:4,-5:4
Quãng nghỉ 2000
Nguồn: NgoThanhDuy