XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm UP Map 88 Cho Cận Chiến

• lượt xem: 78
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 03:00

Bước 1: mọi người chọn vị trí giữa 2viên gạch như trong hình.

Bước 2: dùng kill 7x chát "n115" "c100" "td100"
Bước 3: mọi người bật "nhatxa" treo và hưởng thụ.
=>mình kunai 78 up 3ngày chưa bị xì khói đầu lần nào nên chia sẻ ít kinh nghiệm cho mọi người chưa biết.
=> gạch đá xin nhận hết về xây nha ̀
Nguồn: anhvit99