The Soda Pop

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm UP Lv Bằng v8.5 Hiệu Quả

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 01:15

Vào vấn dề lun. Tải pb v8.5 ghep x2 x3 gì đấy tùy mọi người. Nick chính ra vị trí up ấn 2 lần nút sao rùi chọn bảo vệ khi hp dưới 0 . Rùi chát add sau chát típ bv . Nick phụ ấn 2 lần nút sao chọn bảo vệ khi hp dưới x (x la 80% hp nick phụ). Rùi chát add típ theo chát bv . Sau đó nick phụ giữ nút chọn phải rùi hiện danh sách người trong map chọn vào nick chính rùi chát gk . Sở dĩ nick phụ làm như vậy vì khi bật nhatxa thì nick chính chạy linh tinh để nhặt vật phẩm nên có thể bị chêt khi đang nhặt vật phẩm. Làm như vậy thì nick quạt chạy theo nick chính nên không phải lo khoảng cáck quá xa để hs khi nick chính chết vì nhặt vật phẩm.
Nguồn: Xataradi