XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm Chơi Game Muốn Chia Sẻ

• lượt xem: 74
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:45

Có tý kinh nghiệm chia sẽ cho ace đang cày Game ninjaschool
Chia Sẽ Cách Up Điễm Tiềm Năng
Đối với Kiếm
* Theo tớ nghĩ kiếm dame tốt, skill đẹp mắt, chém rần nên mọi người + hết điễm vào HP.
ĐV Đao
* Đao, dame rất mạnh, nên cứ + điễm vào thần pháp và HP nhé.
ĐV Cung
* Cung, dame trung bình, kéo cung nhanh liên tục tốn nhiều mp nên mọi người + điễm vào chaka và HP tùy.
ĐV Tiêu
(Như Cung)
ĐV Quạt
* Quạt chém khá nhanh và mạnh, chém tương đối xa, có thể + điễm vào sức mạnh đễ one hit đối thủ
Kunai
* Kunai, chém tốc độ nhanh, dame yếu, là 1 vũ khí cận chiến chém đối thủ ở kị li rần cần phải nhiều HP nhé!
Ồ! YE
Nguồn: Zic