Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm 1 Năm Đập Đồ Của 1 Gamer

• lượt xem: 66
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 00:45

B1:chuan bị:10 da 1,2 mon do cui chua nang cap,mon do can dap.
B2:làng oshin khu 26 thang tien.
Danh nga het bu nhìn.
Mo ruong do lay 1 mon do bat ki.
B3:chào bác kenshinto>nang cap>bo mon do cui dap len c1>món còn lai dap len c1 lun.
Dap 2 món len 1,
Roi tach ra,
Roi dap lai len c1,
Roi tach ra,làm nhu the trong vong 5 phut roi chung ta cam thay len len xit xit xit xit len len ngay lúc nay thoat ra khoi chuc nang nang cap.
Bo mon do can dap vao va cho 30s>60s,roi thay cai hat nang cap bien mat roi hien ra roi cai hat nc chay den góc trái tren cua o nang cap thi dap lun,neu no chay qua thi doi no quay lai.
Sau day la bang de da can thiet de nang cap thich hop.
DÃY RẼ TIỀN:giay,quan,gang tay,ao nón.
+7 : 5 5
+8 : 6 4 4 4 4 4
+9 : 7 full da 5
+10 : 7 7 hoac 9 v 5
+11 : 8
+12 : 6 7 8 co the them bh sau cùng.
+13 : 8 8
+14 : 8 9
DÃY MẮC TIỀN TRU VK MINH SE NÓI SAU:bùa,bội,nhẫn,day chuyen.
+7 : 5 5
+8 : 6 6 6,hoac 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
+9 : 7
+10 : 7 7 5
+11 : 8
+12 : 8 bh 7 7 6
+13 : 8 8 8
+14 : 9 9 8
Cuc ki chi tiet phai không nào test nào.
Day la bang chi tiet vu khi.nen dap o khôngjjin.
+7 : 7 7
+8 : 6 6 bh 7 7
+9 : 8 8
+10 : hình như là 9 8 7 bh
+11 : minh dap o khôngjin k26 không bh 8 8 8 8 8 8 onehit len 11.
+12 : 9 9 8 bh 8 6
+13 : 10
+14 : lúc này moi kay ne 10 10 ,....4phát moi len.
Nguồn: lephongnha9a3@yahoo.com