Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Hướng dẫn chức năng ''giao dịch'' trong game

• lượt xem: 60
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 00:00

* Hướng dẫn sử dụng chức năng giao dịch trao đỗi vật phẫm Game ninja School Online
* Giao Dịch Là Gì ?
+ Trã Lời : Giao dịch là 1 chức năng mà giửa người giao dịch và người đồng ý gd trao đỗi vật phẫm không khóa cho nhau, nếu vật phẫm đã khóa sẽ không đc gd.
+ Có thể chuyễn xu qua cho người khác bằng cách GD.
* Hướng Dẫn Chức Năng GD
+ Trã Lời : Ví dụ: A giao dịch B, B đ.ý gd thời gian là 30s cho 2 người chuyễn vật phẫm, sau đó B chọn 1 vật phẫm k.khóa bất kì hoặc xu, A chọn 1 vật phẫm k.khóa bất kì hoặc xu, sau đó B click vào nút chọn trái [Khóa GD"> như vậy B sẽ không thay đỗi vật phẫm vừa chọn, đến A làm như vậy nếu cả 2 không có vấn đề gì thì 5s sau đóa món hàng sẽ đc giao dịch ngay.
Nguồn: Zic