80s toys - Atari. I still have

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Đã Tìm Ra Thủ Thuật Đập Đồ +8 90% Lên

• lượt xem: 72
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 02:15

Đầu tiên mọi người chuyển bị đồ cần đập
6V5 4V6 2v7 and 200k yên (đồ hp có thể hơn)
Vk8X+7 [tui dung tiêu">
Bước 1 đập từ 0=>5=đá 5 hết nhá
Bước 2 cho đồ+5 zo cho 1v6 sau đó lại cho vk8x+7 vào
Nó sẽ đẩy đồ+5 ra rồi ta lại cho đồ +5 vào. Và đập tỉ lệ 95%
Cứ thế cho đến +8 nhá
Loại đá và số lượng
+5 =>+6 =1viên 6
+6=>+7=2v6
+7=>+8 =2v7
chu y ap dung tu +5=>+8 one hit het nha
chua ap dung cao hon
Đang sk tích đá mà đâp 3sk+8 thôi
Ảnh úp dưới cho mọi người


Nguồn duyaction svw