Pair of Vintage Old School Fru

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Công Thức Đập Đồ Siêu Hiệu Quả

• lượt xem: 77
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:03

Ngọc bội
1>2 3d2 ( phát này hên xui lắm)
2>3 1d4
3>4 2d4

Dây chuyền
1>2 2d2
2>3 2d3
3>4 2d4
4<5 1d5

Nhẫn
4>5 1d5

Phù.
3>4 1d4
4>5 1d5 hoặc 2d4

Vũ khí
3>4 1d6
4>5 1d6
5>6 1d6 (thử cả chục lần rồi)
6>7 1d7 (thủ thuật thêm lấy vk cần ép để ra rương. Thoát ra khỏi game vào lại chuyển khu 32, chạy lại lão kem sin tố đập ......... chúc các thím xịt tỉ lệ thành công 90%)
7>8 1d7
Mới nghiên cứu được bấy nhiêu thôi... tỉ lệ thành công 95%
Cảm ơn xmerlinx xtvn.uiwap.com