XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Cách Quay Về Khi Chết Mà Ko Về Được

• lượt xem: 70
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 01:15

Khi đánh quái, độn thổ, auto buff chạy qua map... mọi người hay bi chết. Và có lúc chết không hiện chữ "kệt sức" làm mọi người không thể nào quay về được và phải thoát ra vào lại. Nếu bị như vây chi cần vào menu xem thông tin bản thân vậy là xong.
Nguồn: Xataradi