Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Bảng Kinh Nghiệm và Mâm Ngũ Quả Cho 1 Số LV

• lượt xem: 111
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:30

30 lên 40 cần 146,4tr kinh nghiệm—19mnq
40 lên 47 cần 1809,4tr kinh nghiệm—227mnq
47 lên 50 cần 1947,4tr kinh nghiệm—244mnq
50 lên 54 cần 3842,9tr kinh nghiệm—481mnq
54 lên 58 cần 4183,5tr kinh nghiệm—524mnq
58 lên 61 cần 3670,2tr kinh nghiệm—459mnq
61 lên 67 cần 56788,9tr kinh nghiệm—7100mnq
67 lên 70 cần 18541,1tr kinh nghiệm—2318mnq
Cảm ơn oOSkyWarriorOo xtvn.uiwap.com