80s toys - Atari. I still have

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, 1 Vài Kinh Nghiệm Để Có 1 NV Pro

• lượt xem: 65
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 00:30

Đầu tiên là việc chọn truờng:
- đa số mọi người đều nghĩ thích truờng nào, học truờng đó, nhưng mọi người
cũng phải tư lợi 1 chút chứ :d, nên chọn truờng mà khắc
truờng mọi người, bạn bè mình, đặc biệt mọi người, bạn bè càng thân thiết
càng phải khắc nó, lỡ chọn truờng bị nó khắc sau này thua
nhục nhả lắm
hai là mua đồ và kích ẩn
- nên để 5x rồi mua đồ, mua đồ sớm lãng phí lắm
kích ẩn chia làm 4 bộ, mọi người kích ẩn sao cho tỉ lệ như sau:
phái mình sợ: 2
phái ngang tầm (cùng thuộc tính): 0
phái mình khắc: 1
còn mọi người cộng đồ được lên được bao nhiu tùy hên xui nhé
thế là mọi người đã có 1 nv pro rồi
Nguồn: No Le Dinh