Pair of Vintage Old School Fru

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Những Status Cực Sến để tán gái trên FaceBook

• lượt xem: 76
• Ngày đăng: 2015-11-03 - 22:30

• Một ngày…
- Cậu có biết…
- Tớ ra vào bao nhiêu lần wall của cậu
không.?
• Một ngày…
- Cậu có biết…
- Tớ gõ phím tìm tên cậu bao nhiêu lần
không.?
• Mặc dù…
- Đó cũng chỉ là…
- Đọc những stt đã cũ…
- Những tấm hình cũng chẳg phải mới
thêm…
• Rồi lại…
- Lặng ngắm Game Avatar cậu…
- Như 1 phản xạ thừa…một thói quen tự
nhiên…
~> Tớ nhận ra…Tớ rất nhớ cậu..
Người tôi yêu!
- Không đẹp đâu…
- Nhưng còn lâu mới xấu…
- Rất bình thường!
- Nhưng không bao giờ tầm thường…
- Không đặc biệt !
- Nhưng là duy nhất…!!!
Và……….
- Có một điều mà tôi không bao giờ hối
tiếc…
- Đó là ngày mà tôi đã yêu người bằng cả trái
tim này!
* Compa…Có thể quay mọi hướng…
- Nhưng chỉ có một tâm duy nhất… !
* Giống như…
- Mắt có thể nhìn về nhiều phía …
- Nhưng trái tim chỉ nhìn về một phía người
mình yêu… !
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng:
- Vì sao bạn chỉ yêu người này…
- Mà lại từ chối bao nhiêu người khác?
* Vì đơn giản:
- Tình yêu không có lí do.
- Tình yêu không có đúng sai.
- Tình yêu chỉ cần Trái tim rung động và biết
rằng ta thuộc về nhau…..!!!<3 <3