Old school Swatch Watches

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Mã AutoClick và Cách Cài Để UP Lever Hiệu Quả Army2

• lượt xem: 124
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 17:00

Đầu Tiên Tải Phiên Bản AutoClick của Game Mobiarmy2 220 Căn Góc v5 Đường Kẻ Thẳng Mod Full, Căn Góc Full Nhân Vật
Mã nick chính: -7:0,-5:1
Quãng nghỉ: 100
Mã nick phụ: -2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-5:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-5:1,97:0,97:0,-5:2,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-7:3,-4:0,-4:0,-5:1,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-6:0,-1:0,-1:0,-5:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-6:0,-1:0,-1:0,-5:0,-4:0,-4:0,-7:0,-7:0,-7:0,-7:0,-5:0,-6:0,-1:0,-5:0,-5:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0.
Quãng nghỉ: 220
phòng mặc định của mã trên là. P11 kv0 chú ý cài mk là aa.
Nếu muốn thay đổi phòng.Thì các bạn thêm -2:0 or xóa -2:0 đy. Vdụ: p mặc định là p 11 mà p lại muốn vào p 6 chẳng hạn. Thì p xóa -2:0 đy 5 lần.
Luôn phải vào khu vực 0 và đặt mk là aa thì auto sẽ không bị lệch.
chọn map 31 nhé.
Trong khi chơi thì khởi động auto của 2 nick nha.
Khuyên các p lên up đêm vì nếu up buổi sáng thì auto sẽ bị chệch dẫn tới uds.
Chúc các p lên huyền thoại trong nửa tháng nhé.