Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ HP Bằng Item Ma Cà Rồng Game Army

• lượt xem: 66
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 17:40

Do mình tự phát hiện thui . 1 là chơi 4 nick , 2 là đi boss .
1 chời 4 nick, map cầu băng (map 1) or sinh tử (map 6) . Mình đưa tên 3 nick phụ nha . Phụ1 phụ2 phụ3 , chính1 . . Phụ1 phu2 1 phe, phụ3 chính1 1 phe, Đầu tiên phụ1 bay lên đít map 6 . Chính1 dùng mà cà rồng pén rớt phụ1 cùng lúc đó nick chính1 tự nhiên máu tăng lên 16k . Tiếp theo dùng phụ2 bỏ lược . Xong phụ3 pay lên đít map6 , nick chính1 tự pén mình, lúc đó bị trừ 16265hp . Rồi nick phụ2,phụ3 bỏ lc típ . Níck chính1 pén rớt phụ3 bị trừ 5xp 5danh dự 16k hp . Nick phụ2 bỏ lược típ . Rồi chính1 lại tự pén mình . Nic phụ2 tự sát . Nick chính vs nick phụ3 mở quà, Là khoản 3phút ăn 30k hp mất 900xu còn tùy vào hợp quà có khi mở đc nguyên liệu vs xu. Cách 2 đi 2 nick of đi vs ng ta . Dùng 1 chạy nhanh, 1 tự sat, 1 macarong . Cũng tương tự cách 1 . Dùng tự sat 3 con bom1 ăn đc hp tùy đi với 1x hay 3x4x5x . Dùng chạy nhanh, xong ma cà rồng , xong đi tới bom item tự sat . [bác nào kiu ma cà rồng fix nhỉ ?