Duck hunt

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Hướng dẫn đổi tên facebook lần 6

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-03 - 22:00

Cách đổi tên lần 6 :
Vào http://www.facebook.com/settings?tab=account&section=language&view
Chuyển ngôn ngữ qua : English ( US )
Xong vào http://www.facebook.com/settings?tab=account&section=name&view
đổi tên như bình thường
Lưu ý : Chỉ dành cho những người chưa xác nhận với bên FB