80s toys - Atari. I still have

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Háck lag bằng Item bay rất khó cũng rất dễ khi đã biết

• lượt xem: 59
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 15:00

Còn đây là Háck lag bằng Jtem bay rất khó cũng rất dễ khi đã biết..
Bứớc 1:Tải Pb V5 trên gắn Reload.
Bước 2:Tải File.log(gồm 4file.log háck)
Bước 3:Khi tải về thẻ nhớ mọi người tạo thư mục có tên là Log rồi mọi người di chuyển 4file.log đó về vào mục Log đó.
Bước 4:Vào game anh em lấy 2níc vào solo máp 6.
Vd:khi mọi người đừng bên mép bên trái phía trên thì anh em ấn * rồi ấn đọc file tên là Mép trên bên trái
Rồi đi tới bên mép dùng jtem bay rồi ấn số 0 nó sẽ tự động háck.
Tương tự như trên.
Anh em nào kô hiểu cứ pm.
mọi người Like tải file log về giải nén ra 4file.log nha
Download Về Máy file-log-hack.zip (1 KB)