Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Điểm thưởng trong thách đấu chiến cơ huyền thoại

• lượt xem: 62
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 18:03

Chào các cơ trưởng !
Hôm nay, Lisa viết bài này để hướng dẫn chi tiết cho các cơ trưởng hiểu rõ thêm về vấn đề điểm thưởng trong Thách Đấu .
Điểm thưởng trong Thách Đấu phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Điểm thưởng từ trang bị: Mỗi trang bị khi được cường hóa 1 cấp sẽ tăng 1% điểm thưởng khi tiêu diệt địch. Như vậy có tất cả 4 trang bị, mỗi trang bị cường hóa tối đa sẽ là 90 nên số điểm thưởng tối đa từ cường hóa trang bị sẽ là 89%.
Các trang bị được quay ra khi mua Quà Bí Ẩn cũng nhận được số điểm thưởng tương ứng.
Điểm thưởng từ Quà Bí Ẩn: Trước khi đánh Thách Đấu cơ trưởng mua Quà Bí Ẩn có cơ hội nhận được hỗ trợ là tăng 15% 20% điểm thưởng, số điểm này sẽ được cộng dồn vào tổng số điểm thưởng nhé.
Điểm thưởng từ bạn trợ chiến: Điểm thưởng từ bạn bè trợ chiến sẽ được tính theo công thức lấy điểm lực chiến của bạn bè chia cho 100 sẽ ra điểm thưởng từ bạn trợ chiến.
Điều này tương đương với việc bạn bè có lực chiến càng cao thì khi chọn trợ chiến cơ trưởng sẽ nhận được số điểm thưởng càng lớn.
Các cơ trưởng hãy cố gắng phát huy các yếu tố trên để đạt được số điểm thật tốt nhé