Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Cách vào Facebook khi bị chặn

• lượt xem: 71
• Ngày đăng: 2015-11-03 - 21:15

Cách 1:
Máy PC nào bị chặn vào face thì là cách sau nhé: (hd cho người chưa biết thôi)
Bước 1: vô máy paste đoạn này vào thanh địa chỉ:
C:\Windows\System32\drivers\etc

Bước 2: Mở file hosts trong thư mục đó ra >> Click phải chọn Openwith >>Chọn Notepad (hoặc double-click vào nó rồi cũng chọn Notepad)

Bước 3: Thay thế files hosts như sau:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

rồi save lại. nhớ chạy quyền Admin nhé!!!

hoặc dowwn file đính kèm vềxóa file host trong đó đi rồi paste file host vừa down về vào chỗ cũ.
down: http://www.mediafire.com/?3bgm54u21xbl6fb
nguồn: vn-zoom

Cách 2:
Các bạn có thể làm theo
cách này đơn giản hơn

Bước 1:
Đối với Windows XP,
Windows Vista: Vào
Start Menu > Control
Panel > Network
Connections, sau đó
chọn Properties trên
cửa sổ. Cách khác nhanh
hơn là bạn bấm phải
chuột vào biểu tượng
nhấp nháy màu xanh,
hình mạng máy tính ở
góc dưới cùng bên tay
phải của màn hình, sau đó chọn Properties.
Đối với Windows 7
(Win7): Bấm vào biểu
tượng chiếc máy tính ở
icon tray phía dưới bên
phải màn hình. Bấm vào
Open Network and
Sharing Center. Trên
màn hình hiện ra, chọn
Change adapter
settings. Sau đó bấm
đúp chuột vào biểu
tượng nào có hình kết
nối màu xanh, rồi chọn
Properties.


Bước 2: Trên màn hình
Properties, chọn
Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4),
sau đó bấm tiếp vào
Properties. Trên màn
hình hiện ra bạn bấm
vào Use the following
DNS server addresses:
sau đó điền giá trị của
DNS server ở trên vào ô
Prefered DNS Server và
Alternate DNS Server.
+ Prefered DNS Server*:
208.67.222.222* (hoặc
8.8.8.8 nếu bạn muốn
dùng Google DNS)
+ Alternate DNS Server*:

208.67.220.220* (hoặc
8.8.4.4 nếu bạn muốn
dùng Google DNS)
Sau đó bấm OK để cập
nhật DNS mới.Bước 3: Bạn đóng trình
duyệt Internet kinh nghiệmlorer,
FireFox hoặc Google rồi vào face bình thường VaoFace-WapVip.rar (3 KB)