Snack's 1967

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Thủ Thuật Với 2 Hộp Quà Có 3 Vỏ Sò

• lượt xem: 105
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:22

B1: đổi lọ thuốc rồi đổi hộp quà tiên cá.
B2: sang khu trống(vẫn ở khu tiên cá) đứng vào chỗ vỏ sò gần cột chuyển khu và mở.
Ai test lại hộ mình cái vì mình mới test 2 nick thôi.
Nguồn: 0973xxx454