XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Thủ Thuật Làm Mất Đầu Nhân Vật

• lượt xem: 66
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:08

B1: chuẩn bị 1 bản Game Avatar có chức năng sao chép. và 1 đồ vs như kẹo cao xu, sơn lên má v.v .... nhớ là để trong rương k được đeo vào nhé
B2: đi vào khu vương quốc bóng đêm vào chỗ để trả lời câu hỏi nhận bột ấy
B3:copy ông đứng ở giữa. rồi lắp kẹo cao xu, sơn lên má v.v......
còn lại chỉ việc hưởng thụ thôi. :v
Nguồn: familybn99@gmail.com