Disneyland 1972 Love the old s

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Kinh Nghiệm Cho Thỏ Ăn Của 1 Gamer

• lượt xem: 63
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:24

Vào thẳng vđ lun
mọi người tích ngliệu r đổi cà rốt đỏ sll từ chú cuội rồi đi thẳng
tới khu mặt trời và cho thỏ ăn và bấm liên tục vào npc thỏ
or mã auto click -5:0 quãng nghỉ là 30 ms. Tỉ lệ sẽ tương đối
cao từ 70% tới 90%.
Còn đại gia thì mua cà rốt cam mà nhồi.
Nguồn: phanxuanthang99@gmail.com